O kancelarii... w skrócie

Kancelaria założona została w 2013 roku przez radcę prawnego Artura Walkowicza. Kancelaria świadczy usługi zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla klientów indywidualnych. W celu zapewnienia usług prawnych w jak najszerszym zakresie Kancelaria współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin prawa.

Artur Walkowicz jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach pod nr Kt 3237. Studia prawnicze, w trakcie których brał czynny udział w międzynarodowych konkursach prawniczych, ukończył na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2010 – 2012 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W 2013 roku zdał egzamin radcowski. Swoje doświadczenie zdobywał począwszy od 2008 roku, współpracując z renomowaną Kancelarią Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
  • spory sądowe z zakresu prawa cywilnego (w tym związane z prowadzeniem inwestycji budowlanych),
  • prawo spółek handlowych (w tym zakładanie i przekształcenia spółek),
  • prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem umów handlowych oraz rękojmi przy sprzedaży,
  • prawo zamówień publicznych,
  • regulacje prawne w zakresie wytwarzania i obrotu biokomponentami i biopaliwami.
Artur Walkowicz z zespołem © 2015

Kancelaria Radcy Prawnego